ZÁKLADY MEDIÁCIE

Trvanie

pripravujeme

Miesto

Národná 10, Žilina 010 01

Cena

90 eur (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky,  občerstvenie)

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu.


Popis

Chcete byť mediátorom? Neviete sa rozhodnúť? Absolvujte uvedený dvojdňový víkendový kurz a ten vám ukáže smer.

Cieľ kurzu:

Kurz je určený všetkým, kto sa chce naučiť zvládať konflikty a získať základné znalosti o mediácii – štátnym zástupcom, podnikovým právnikom, advokátom, sudcom, manažérom, personalistom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, obchodníkom, psychológom, komunitným pracovníkom.

Ide o vzdelávací kurz ( 15 hod. ), ktorého cieľom  je poskytnúť účastníkom základné znalosti a odborné zručnosti pre riešenie konfliktov a zoznámiť sa s princípmi, technikami a postupmi v mediácii. Účastníci budú vedieť  využívať vybrané techniky vyjednávania v mediácii, budú poznať  právny rámec mediácie a možnosti využitia v SR. Kurz je možné absolvovať samostatne, vhodný je ako úvod k samotnému kurzu Mediátor, ktorý je akreditovaný ministerstvom školstva v SR.

Obsah kurzu:

Lektory:

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávania dospelých, sociológie a psychológie:

PhDr. Zuzana Rapčanová

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková


Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Dátum Čas
15.02.2020 - Prihlásiť