KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI V MEDIÁCII

Trvanie

14.-15.09.2019

Miesto

Národná 10, Žilina 010 01

Cena

100,00 € (v cene sú zahrnuté materiály, pomôcky, občerstvenie)


Popis

Tréning je určený predovšetkým pre absolventov kurzu mediácie a pre mediátorov zapísaných v zozname na MS SR.

Cieľ kurzu

Tréning je zameraný na rozvoj efektívnej komunikácie, kde účastník prirodzenou zážitkovou formou identifikuje podstatné pozitívne prvky v komunikácii (terminologické, technické, štýlové) a zároveň ich aplikuje do vlastnej využiteľnosti. Ďalej si účastník osvojí základné facilitačné schopnosti pri náročnej komunikácii dvoch príp. viacerých osôb, a to predovšetkým vo vecnej rovine, bez pripustenia negatívnej emocionálnej stránky ovplyvňujúcej atmosféru jednania. Cieľom modulu je zároveň pomenovať špecifiká role mediátora v komunikácii pri mediačných konaniach, ako i nutnosť efektívneho záveru pre docielenie úspešnej mediácie.

Obsah kurzu

Lektorky

Akreditované lektorky z oblasti mediácie, práva, vzdelávanie dospelých, sociológie a psychológie.

Ukončenie kurzu:

Každý účastník obdrží osvedčenie  o absolvovaní kurzu.


Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Dátum Čas
14.09.2019 07:00 - 17:00 Prihlásiť
15.09.2019 07:00 - 17:00 Prihlásiť