Mediačná poradňa

Mestá a obce majú možnosť pomáhať svojim občanom aj prostredníctvom mediačných poradní.

AKO?

Spoluprácou  s mediátorom môže mesto alebo obec zriadiť mediačnú poradňu napríklad na mestskom/obecnom úrade. Často bývajú takéto služby pre obyvateľov bezplatné.  Potom už len stačí dohodnúť čas a frekvenciu (napríklad 1x mesačne, vždy 1.stredu v mesiaci od 12:00-15:00, a pod.).

Účelom mediačnej poradne je poskytnúť obyvateľom pomoc pri  riešení  sporov.

Čo môžu obyvatelia riešiť:

Na základe dohodnutej spolupráce tak môžu byť služby  mediátora prístupnejšie  pre obyvateľov. 

Máte vo vašej obci/ vo vašom meste Mediačnú poradňu? Pýtajte sa starostu/primátora?