Adaptačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov/odborných zamestnancov

Príspevok venujeme adaptačnému vzdelávaniu pedagogických a odborných zamestnancov z pohľadu platných právnych predpisov. Pozornosť zameriavame na začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, ale aj uvádzajúceho pedagogického alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca. Priblížime podmienky absolvovania adaptačného vzdelávania, pripomenieme finančný príspevok začínajúceho zamestnanca, uvádzajúceho zamestnanca a upozorníme na možné problémy. 

Celý článok nájdete na: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/adaptacne-vzdelavanie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov.m-987.html 

Alebo v časopise Manažment školy v praxi 10/2020 (link na MšP: https://www.wolterskluwer.sk/sk/casopis-manazment-skoly)