Poškodené čelné sklo na aute od vymršteného kamienka?

Leto je tu a s ním aj viac cestovania. Už to nie je hlavne o práci ale aj o ceste za oddychom.  Preto dávam znova do pozornosti stanovisko Najvyššieho súdu SR. V stanovisku NS SR z roku 2014 (uverejnené v Zbierke stanovísk NS a súdov SR 10/2014) na uvádza: „nie sú pochybnosti o tom, že samotný pohyb (valivý pohyb kolies) a rýchlosť dopravného prostriedku sú osobitnou, špecifickou vlastnosťou jeho prevádzky. Ak v súvislosti s valivým pohybom kolies dôjde k vymršteniu kameňa, ktorý spôsobí škodu na čelnom skle iného auta, k takejto škode dochádza v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla, t. j. s jeho činnosťou a pohybom. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla iného motorového vozidla spôsobí škodu.“

Čo to pre nás znamená?

Na trhu je popri PZP možnosť pripoistiť vozidlo, ale stanovisko NS SR je jasné. A čo ak poisťovňa predsa odmieta zaplatiť? Na koho sa obrátiť?

Dokumenty na stiahnutie