Je či nie je to BSM? Dom áno, pozemok nie?

Do mediačnej kancelárie prišla pani Katka s prosbou o pomoc. S exmanželom Michalom chcela podľa jej slov „udržať aspoň ako - také vzťahy“ ale chcela aj „čo jej patrí“ po rozvode. Pani Katka sa na spoločnom stretnutí s mediátorkou porozprávala o rozvode, aktuálnej situácii ale aj o majetku, ktorý by podľa pani Katky mal spadať do BSM. Následne bol na informatívne stretnutie pozvaný aj exmanžel – pán Michal,  ktorý síce vedel, že „nejaká“ mediácia existuje ale veľmi sa o to nezaujímal. Na stretnutí dostal informácie o mediácii a jej možnostiach. Rozhodol sa „to skúsiť“. Na mediačných stretnutiach si strany s mediátorkou prešli všetok majetok, ktorý podľa nich spadá do BSM, teda čo sa malo vyporiadať. Nakoľko sa na stretnutiach ukázalo, že nie všetko čo užívali je predmetom BSM, bolo potrebné rozobrať viaceré možnosti. Konkrétne dom postavili spoločne ako manželia ale pozemok, na ktorom stál dom dostal exmanžel Michal darom od rodičov ešte pred uzavretím manželstva. Aj takéto situácie prináša život. A riešenie tiež nie je len jedno. Áno súd by rozsúdil podľa zákona, ale bolo by to k spokojnosti oboch strán? A čo ak je „v hre“ aj dieťa? Táto situácia ponúka viaceré možnosti dohody. Strany navrhovali  podľa nich tie vhodné a po zvážení pre a proti našli spoločné riešenie. Nebolo to jednoduché ale určite lacnejšie a rýchlejšie ako na súde.