Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene

1.stretnutie s rovesníckymi mediátormi (28.01.2020)

Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi vo Zvolene prebehlo v príjemnej atmosfére. Študenti sa počas stretnutia lepšie spoznali, vyskúšali si rôzne aktivity s zameraním napríklad na  pozorovanie, spoluprácu, komunikáciu. Pri téme spolupráce identifikovali podmienky „komunikácia, rešpekt, poznať sa, zohratý, snaživý, poslúchať rozkazy,...“ ale aj prekážky „neprijatie, nesústredenosť, konfliktný, nerešpektujúci, nespolupracujúci, nekomunikovali by, nesnažia sa pochopiť, nie je disciplína, hádky, vyčlenenie, neprijatie,...“.V rámci sebapoznania diskutovali a vytvárali možné profily žiakov. Na základe stanovených pravidiel si trénovali spoluprácu. druhá časť stretnutia bola venovaná konfliktom. Študenti diskutovali ako a kde vnímajú konflikty, zamysleli sa nad ich prejavmi a možnými príčinami napr.: „nezhoda, odlišnosť, závisť; odlišnosť, introvert; iný názor, závisť, provokácia, sám, uzavretý, nekomunikuje, nesedí partia, naschvál robí zle“.

 

2.stretnutie s rovesníckymi mediátormi (17.02.2020)

Na druhom stretnutí s rovesníckymi mediátormi sme sa venovali neverbálnej komunikácii, emóciám, budovaniu dôvery a spolupráce. Skupinovú diskusiu striedali rôzne aktivity. Vnímanie rôznych emócii či neverbálnej komunikácie sme rozdiskutovali nielen na základe filmových ale aj hraných ukážok. Študenti diskutovali na tému dôvera voči druhému „dôvera – podľa toho o akú vec ide a či ho poznám“. Rozobrali prejavy, možné príčiny či riešenia pri  jednotlivo vnímaných emóciách, no zamysleli sa aj nad vlastnosťami rovesníckeho mediátora. Aj na tomto stretnutí odznelo niekoľko úžasných postrehov, ktoré nám dávajú obraz ako študenti vnímajú rôzne situácie.

žijeme v systéme, že každý sa musí učiť a robiť, máme akoby zaviazané ruky, že nemôžeme robiť čo chceme, deti si to neuvedomujú a dospelý sa boja ísť proti prúdu... lebo tak sa to vyžaduje ...veľa ľudí to tak má..“

„človek sa môže inak tváriť a mať iný pocit“,

„stojím si za tým“,

„museli sme si sami uvedomiť čo sa dialo...“