Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi (17.10.2019)

Hravou formou sa žiaci 5.-8. ročníka dozvedeli niečo o sebe a o svojich kamarátoch. Predstavili svoje očakávania od roly rovesníckeho mediátora. Venovali sa pravidlám, ktoré si žiaci sami zadefinovali. Jednotlivé aktivity zamerané na príčiny, prejavy a riešenia konfliktov striedali hry, ktoré boli nielen zábavné ale aj poučné. Žiaci sa nie len spoznali ale zvládli analýzu konfliktu, vyjadrili svoj názor na konflikty v ich okolí, konkrétne pomenovali rizikové miesta na škole. Prezentovali svoje skúsenosti s konfliktnými situáciami. Trénovali spoluprácu a  niektorí si vyskúšali aj rolu pozorovateľa. Počas skupinových aktivít najskôr pracovali v 4 skupinách neskôr v 3 skupinách. V týchto aktivitách vládla spolupráca, starší žiaci  využívali mediačné zručnosti – aktívne sa pýtali mladších na ich názor, nechali ich prezentovať, dávali im priestor, spolupracovali. Na tomto stretnutí už boli vidieť leaderské osobnosti. Mladším sa páčili hry, pri ktorých uvoľnenejšie reagovali a prejavili svoj názor.

info: https://www.zsthurzu.sk/2019/11/21/skolska-a-rovesnicka-mediacia-na-nasej-skole/

 

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi (12.11.2019)

Druhé stretnutie s rovesníckymi mediátormi sme začali zoznamovacím kolom nakoľko sa k nám pridali nové tváre. Rozhovor o emóciách, kto sa kedy a ako cíti je téma, ktorá ich oslovila na prvom aj terajšom stretnutí a veľmi zaujala. Každý mal čo povedať a potrebu rozpovedať aj niečo viac, vyjadriť svoj názor, podeliť sa o vlastnú skúsenosť.

Pri emóciách deti výborne pomenovali príčiny, prejavy a vedeli aj zhodnotiť, ktorá pomoc je v ktorej situácii vhodná. Diskusie striedali aktivity.  Cieľom bolo precvičiť spoluprácu, pozorovanie, neverbálnu komunikáciu. Deti veľmi citlivo vnímajú čo sa okolo nich deje, vedia prispieť vlastným pozorovaním, potrebujú dostať priestor a byť vypočuté, čo v konečnom dôsledku môže mať pozitívny dopad a vplyv aj na školu a ich rovesníkov. Pri aktivitách si vyskúšali tvorbu dohody v jednej veľkej skupine aj v troch menších skupinách.  Diskutovali o pocitoch, zvládaní hnevu či rozdielnom vnímaní medzi deťmi a dospelými.

Spätnú väzbu, ktorú sme  na konci druhého stretnutia od pani pedagogičky zachytili bola :...

“ mne sa to zdá zmysluplne“...

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi (12.12.2019)

Stretnutie sme zamerali na vnímanie rôznych možností riešenia konfliktných situácii a následne možnosti riešenia. Deti pracovali v skupinách, ale priestor dostali aj na diskusiu vo veľkej skupine. Spolu si upevňovali získané vedomosti, a trénovali aktívne počúvanie, spoluprácu, vnímanie neverbálnej komunikácie a rôznych prejavov v stresových situáciách. Na záver sme sa venovali aj prejavom pochvál, kde sme diskutovali aké druhy pochvaly deti prijímajú.

Žiaci vedia čoraz lepšie pomenovať ako vnímajú situáciu a snažia sa uplatniť získané vedomosti.  Skúšajú rôzne možnosti riešenia. V skupine sa postupne kryštalizujú rovesnícki mediátori.

A ešte pár postrehov zo stretnutia J

Čo je dôležité? „porozumieť tomu aby sme vedeli čo tým myslí...“

Možnosti riešenia: