Súkromná základná škola s materskou školou DSA v Lučenci

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi (21.02.2020)

Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na spoznanie sa medzi sebou, keďže sa táto skupina stretla prvý krát v tomto zložení. Okrem toho, že sme si povedali kto má aké očakávania venovali sme sa aj detskému pohľadu na fungovanie skupiny ako tímu. Deti vedeli pomenovať aké vlastnosti by mal mať dobrý tím „zohratý, chápavý, trpezlivý, musí ich to baviť, dlhšie hodiny tréningu,...“; zamysleli sa nad prekážkami spoločného fungovania „neznášajú sa, nedôverujú si, keby sa nepoznali,  keby nespolupracovali,...“; či aké vlastnosti by mal mať dobrý „vedúci“/líder „občas prísny, priateľský, priateľský, trpezlivý, tímový, chápavý, múdry, úspešný,...“. Zároveň si určili pravidlá, ktorými sa budú stretnutia rovesníckych mediátorov riadiť „aby sme sa vypočuli, rešpektovali, spolupracovali, aby sme sa k sebe lepšie správali, vypočuli si názor iných, boli priateľský, boli seberovní, slušný, tolerantný, nebudeme si skákať do reči, vykrikovať, ...“.Na základe dohodnutých pravidiel si v niekoľkých aktivitách vyskúšali spoluprácu. Diskutovali sme kde všade vnímajú konflikty  a naznačili sme tému aktívneho počúvania.

Deti boli vnímavé a už na tomto stretnutí odznelo niekoľko myšlienok, ktoré ukazujú ako uchopili ponúkané informácie: