Zvažujete súdnu cestu? Súdite sa? Počkajte a porozmýšľajte...

Dovoľujem si osloviť Vás, či už sa súdite alebo sa chystáte na súdne konanie alebo zvažujete čo ďalej. Zrejme ste dospeli do stavu, kedy už neviete riešiť vzniknutý konflikt bez pomoci a máte pocit, že ste urobili čo sa dalo ale inej cesty asi niet. Možno ste už oslovili právnikov, možno už máte aj vytýčené pojednávanie, alebo už prebehlo prvé pojednávanie...Samozrejme využívate svoje právo, ktoré je garantované aj Ústavou SR. Prečo sa teda na Vás obraciam? Čo keď vám poviem, že predsa je aj iná cesta, možnosť o ktorej ste možno počuli možno nie ale nejako ste ju opomenuli. Porozmýšľajte!: Naozaj je súd jediným riešením? Viete že si môžete zvoliť aj iný spôsob? Taký, ktorý by bol rýchly, efektívny a aj lacnejší?  Áno ešte je tu možnosť využiť mediáciu.

 Bez ohľadu na to či sa rozhodujete resp. chystáte sa podať žalobu, alebo ste už žalobu podali ba dokonca aj keď už prebehlo pojednávanie, zastavte sa na chvíľu a dovoľte mi informovať Vás o možnosti mimosúdneho riešenia sporov – o mediácii. . Ide o riešenie sporu, kedy do konfliktu strán vstúpi tretia, nestranná osoba, ktorá im nediktuje ale pomáha identifikovať problém a nájsť riešenie, tak aby boli obe strany spokojné. Výsledkom je mediačná dohoda, ktorá je pre strany záväzná. . A v akej veci? Mediácia je vhodná takmer pre všetky oblasti práva. Napríklad: rodinné spory ( majetok manželov alebo partnerov, starostlivosť o dieťa, výživné,...), Susedské spory (pozemky, ploty, obťažovanie,...), pracovné spory (výpoveď, personálne otázky, diskriminácia,...) , verejná politika a životné prostredie (spory občan – obec, útulky, skládky odpadov, znečisťovanie,...) obchodné spory (neplnenie dohôd, zmlúv, obchodné partnerstvo, obchodný majetok,...) tých možností je veľa len sa netreba báť. Stačí osloviť našu mediačnú kanceláriu.