Z NÁŠHO DENNÍKA - Slovo „PREPÁČ“ má veľkú moc

Susedské vzťahy sú zložitá vec. Verím, že každý z nás keď sa niekde prisťahuje sa snaží so susedom vychádzať čo najlepšie. Takéto vzťahy sa budujú od začiatku a každý chce aby dobré vzťahy boli „navždy“.  No niekedy to čo sme budovali roky sa môže pokaziť za chvíľku. Nie zriedka sa stáva, že ide o zle pochopenú situáciu z jednej strany, na ktorú nasleduje reakcia. Druhá strana možno najprv nechápe, ale chce sa brániť....a nasleduje uzavretý kruh akcií a reakcií. Čím dlhšie táto situácia trvá, tým sa osoby  viac vzďaľujú od pôvodného problému, od toho čo ich skutočne hnevalo. A pritom možno stačilo sa nadýchnuť a priamo sa opýtať: Čo ťa hnevá? Ako si to myslel? Čo sa stalo? Myslel si to takto? .....Jaj, ja som to pochopil takto,....PREPÁČ. Práve to slovo prepáč zachraňuje vzťahy.

Čo sa stane ak na slovo „PREPÁČ“ zabudneme, alebo si nevydiskutujeme čo nás strápi? Situácia sa stále viac komplikuje, vzťahy so susedom sa dostávajú do začarovaného kruhu „akcie a reakcie“, v komunikácii sa začnú používať nevhodné slová, urážky, vyhrážky, .... Do vzťahu susedov sú vťahované ich rodiny a niekedy aj štátne orgány pre podania v oblasti priestupkov (napr.: § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa zákona o priestupkoch 372/1990 Z.z, kde zákon stanovuje aj sankcie – pokuty) či trestných oznámení. V najhoršom prípade susedia končia na súde. Čo myslíte aké sú vzťahy susedov v tomto štádiu? Je možné ich ešte zachrániť? Udobria sa keď súd rozhodne? Dá sa tomuto vyhnúť? Áno dá. Niekedy stačí sa zamyslieť či na tom nemáme podiel, či čo som spravil zle, či by sa nedalo niečo urobiť lepšie alebo požiadať o pomoc mediátora. Niekedy až tretia a nestranná osoba pomôže odhaliť to čo bolo začiatkom sporu ale pre rastúci hnev sa na to zabudlo.