Z NÁŠHO DENNÍKA – Spoločný byt už nie je spoločný

Navštívil nás pán Tomáš. Svoj partnerský vzťah s priateľkou chceli posunúť ďalej a v tej dobe si mysleli, že správnym krokom je spoločné nadobudnutie nehnuteľnosti. Spoločne vybavili úver a kúpu bytu. No prišla vo vzťahu kríza a po kríze rozchod. Ich spoločná cesta sa skončila no stále ich spájal úver v banke a byt. Dlhšiu dobu sa pokúšali nájsť riešenie, ale spomienky či emócie im bránili v riešení.

Pán Tomáš nás kontaktoval v snahe riešiť konflikt cestou mediácie. V rozhovore pán Tomáš predostrel svoju predstavu riešenia, no nejakú predstavu mala aj ex priateľka. Problém bol v tom, že sa predstavy nezhodovali a nevedeli nájsť riešenie. Výhoda mediátora je  v tom, že na konflikt pozerá ako nestranná osoba a bez emócii, ktoré ovplyvňujú obe strany sporu.

Na mediácii sa vyjasnili požiadavky, a po hodine dospeli pán Tomáš aj ex partnerka k dohode. Dohoda bola v prospech oboch strán, nakoľko ex partnerka chcela byt, ktorý dostala a pán chcel peniaze čo investoval do bytu a tiež ich dostal. V dohode sa vyšpecifikovali podmienky a obe strany odchádzali spokojné. Veď to je cieľom mediácie.

Aj v tomto prípade sa ukázali výhody mediácie. Rýchlosť, efektivita, nižšie náklady a hlavne nevyostrovanie vzťahov aby v spomienkach mohlo ostať len to pekné čo spolu prežili.