Mediáciu odporúča aj Ministerstvo školstva v POP 2018/2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. Verím, že mediátori budú školám nápomocní či už v zmysle zákona o mediácii, vzdelávania v mediačných zručnostiach, aj pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie.

Odporúča školám v rámci prevencie:

Odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri:

(Zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny )