Žilina bojuje proti kriminalite: S Národným projektom pomáha aj Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

V modernej dobe musíme čoraz častejšie zápasiť s množstvom nepredvídateľných nástrah. Na každého z nás striehnu určité skupiny podvodníkov s jediným cieľom – zabezpečiť si vlastný profit na nešťastí druhého. Do boja na pomoc seniorom, obetiam nenávistných trestných činov a obetiam obchodovania s ľuďmi výrazne vstúpila aj Žilina a Centrum mimosúdnych dohôd

V metropole severného Slovenska je prostredníctvom Národného projektu, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, zriadený kontaktný bod, kde si obete a ich blízki môžu bezplatne zaistiť sociálne ale aj psychologické poradenstvo.

Žilinský kraj podáva pomocnú ruku týmto zraniteľným skupinám obyvateľstva.  Dňa 27. februára 2019,  bola otvorená Informačná kancelária na Okresnom úrade v Žiline (tel.: 041/511 74 25). 

„Aktivity sú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov,“ píše sa v tlačovej správe Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. V rámci projektu pôsobí po celom Slovensku sieť koordinátorov na regionálnej úrovni a asistentov koordinátorov, ktorí rozvíjajú spoluprácu s množstvom subjektov občianskej spoločnosti. 

Šľachetná myšlienka našla odozvu aj v Centre mimosúdnych dohôd Žilina (www.dohodou.sk) pod vedením PhDr. Zuzany Rapčanovej a v spolupráci s Mgr. Ing. Zdenkou Matulovou (www.nesudtesa.sk) pre okres Liptovský Mikuláš.

„O nadviazaní spolupráce s Národným projektom sme nepochybovali ani sekundu, vždy musíme mať na zreteli nezištnú pomoc druhým ľudom a v podobných aktivitách chceme rozhodne napredovať,“ týmito slovami sa vyjadrila PhDr. Zuzana Rapčanová k dohodnutej spolupráci.

Čoraz populárnejšia mediácia, teda mimosúdne riešenie sporov v súlade so zákonom, si získava obľubu aj v Žiline. PhDr. Zuzana Rapčanová dodáva, že táto práca je pre nich aj určitým poslaním: 

„Každý prípad je zaujímavý, sme do istej miery aj psychológovia, pretože musíme čítať medzi riadkami, ktoré druhá strana v dôsledku emócií nevníma.“

Centrum mimosúdnych dohôd Žilina nájdete na Národnej ulici č. 10 v centre Žiliny. Ak vás zaujímajú možnosti riešenia sporov, prípadne poznáte niekoho, kto by vedel využiť služby mediácie, informácie získate na www.dohodou.sk alebo www.nesudtesa.sk, prípadne telefonicky: Žilina +421 911 651 632 alebo Liptovský Mikuláš: +421911529539.

Regionálnu kanceláriu pre obete v Žiline nájdete v budove Okresného úradu v Žiline, Janka Kráľa 4, Žilina (za budovou Daňového úradu), viac informácii na www.minv.sk, alebo FB stránke Prevencia kriminality a  tiež aj telefonicky na čísle 041/511 74 25.