Susedia

Niet nad dobrého suseda, no niekedy sa aj dobrí susedia „pochytia“. Horšie je keď konflikt narastá a dostáva sa do štádia, že susedia sa už nevedia dohodnúť. Podľa zákona suseda nemôžete resp. nemali by ste obťažovať nevhodnými úpravami pozemku alebo stavby, nad mieru primeranú pomerom obťažovať hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami, nemali by na jeho pozemok vnikať vaše zvieratá, a podobne.

Sused susedovi najprv dohovorí, no keď dohovor nepomôže siaha sa po iných riešeniach. Aj v týchto prípadoch je súdna cesta zdĺhavá, finančne náročná, stojí veľa energie a nehovoriac o tom, že susedské vzťahy sa skôr zhoršia ako zlepšia.

S riešením susedských vzťahov sa môžete obrátiť na mediátora. Aj vo fáze, kedy sa susedia už nedokážu počúvať a nechcú upustiť zo svojich požiadaviek, aj vtedy vie pohľad tretej nezainteresovanej strany vniesť nádej na dohodu. Často sa susedia pre vyhrotené vzťahy nevedia dohodnúť a konflikt sa ťahá roky, po intervencii tretej stany (mediátora) sa spor môže ukončiť aj do pár týždňov. Tak prečo váhať, stačí osloviť mediátora.