Rozvod a čo ďalej?

So vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo majetku (BSM), čiže majetok, ktorý počas manželstva manželia nadobudli a vlastnia ho spoločne. S rozvodom prichádza aj deľba BSM. Ideálny prípad keď sa exmanželia vedia dohodnúť, no často ešte nevyprchali emócie, sklamanie či hnev a to bráni dohode. Vtedy prichádzajú na rad ďalšie možnosti. Súdna cesta – v tomto prípade sa všetko načína podaním návrhu aby súd rozhodol, ale to je len začiatok. Treba si uvedomiť, že súd rozhodne no s najväčšou pravdepodobnosťou nie tak ako by exmanželia chceli. Súdna cesta je aj finančne náročná (podanie návrhu, trovy konania, trovy právneho zastúpenia,...) kde náklady sa môžu vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. V takomto prípade je vhodné zvážiť mediáciu a to nie len z hľadiska financií ale aj času. Na mediácii sa zúčastňujú iba exmanželia, mediátor im pomáha identifikovať požiadavky a hľadať riešenia tak aby boli obe strany spokojné. Mediáciou sa delenie BSM môže vyriešiť aj za pár týždňov, čo by pri súdnej ceste mohlo trvať aj viac ako rok. V prípade potreby je možné dohodnúť oddelené stretnutia, kedy sa exmanželia nemusia stretnúť osobne. Porozmýšľajte!