Obchodné spory

Mediácia je alternatívne riešenie sporu. Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je, že nedochádza k prerušenie obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu môže byť pri súdnom spore.

 

Mediácia v spotrebiteľských sporoch: