Pracovnoprávne spory

Pracovné právo nesúvisí len so samotnou prácou, ale aj s vzťahmi medzi ľuďmi týkajúcimi sa pracovnej činnosti.