Blog

Individuálny účet poistenca štátu – nová služba Sociálnej poisťovne pre poistencov štátu

Aj Vám prišiel list zo Sociálnej poisťovne s informáciou, že Vám zriadili „Individuálny účet poistenca štátu“?

Poškodené čelné sklo na aute od vymršteného kamienka?

Na trhu je popri PZP možnosť pripoistiť vozidlo, ale stanovisko NS SR je jasné.

Do lesa na štvorkolke?

V lete motorka či štvorkolka, v zime snežný skúter.  Ako je to s jazdením po lese?

Je či nie je to BSM? Dom áno, pozemok nie?

Dom postavili spoločne ako manželia ale pozemok dostal darom od rodičov ešte pred uzavretím manželstva. 

Nehnuteľnosť a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 Po uzavretí manželstva ste ako manželia nadobúdali majetok do bezpodielového spoluvlastníctva. Ako je to v prípade rozvodu s nadobudnutou nehnuteľnosťou?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 Po uzavretí manželstva ste ako manželia nadobúdali majetok do bezpodielového spoluvlastníctva. V prípade rozvodu potom prichádzajú otázky ako podeliť tento majetok, preto je dobré vedieť kedy vzniká BSM, čo spadá do BSM a pod.

Mediácia v praxi

NECHCENÉ DEDIČSTVO

Istým sledom skutočností sa na liste vlastníctva k jednej staršej nehnuteľnosti ocitlo päť vlastníkov. 

Mediácia v praxi

Príbehy ako príklad možnosti využitia mediácie. 

Zvažujete súdnu cestu? Súdite sa? Počkajte a porozmýšľajte...

Zrejme ste dospeli do stavu, kedy už neviete riešiť vzniknutý konflikt bez pomoci a máte pocit, že ste urobili čo sa dalo, ale...

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Podnikatelia viete ako riešiť spotrebiteľské spory?

Mediácia - alternatívne riešenie sporov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Znie to rovnako ale nie je to isté. 

Pokazená letná dovolenka

Objednali ste si výhľad na more a dostali ste výhľad na susedný bytový dom, chceli ste all inclusive a dostali ste polpenziu? Izba bola špinavá alebo bez klimatizácie?

Čo by ste mali vedieť o dedení

Dedenie upravuje občiansky zákonník § 460 - §487.Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Rozmýšľate o spísaní závetu?

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa.

Vydržanie

Obrábate pozemok, ktorý nie je váš? Ak splníte zákonné podmienky môžete ho mať na liste vlastníctva.

Cochemská prax

Cochemská prax opisuje interdisciplinárnu spoluprácu všetkých profesií a inštitúcií zúčastnených na rozvodovom konaní. 

EÚ o mediácii

Európska únia aktívne podporuje metódy alternatívneho riešenia sporov („ARS“), akou je mediácia. Smernica o mediácii platí vo všetkých krajinách EÚ. Táto smernica sa týka mediácie v občianskych a obchodných veciach.

Rozvod a čo ďalej?

So vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo majetku (BSM), čiže majetok, ktorý počas manželstva manželia nadobudli a vlastnia ho spoločne.