Užitočné

Mediačná poradňa

Mestá a obce majú možnosť pomáhať svojim občanom aj prostredníctvom mediačných poradní.

AKO?

Individuálny účet poistenca štátu – nová služba Sociálnej poisťovne pre poistencov štátu

Aj Vám prišiel list zo Sociálnej poisťovne s informáciou, že Vám zriadili „Individuálny účet poistenca štátu“?

Poškodené čelné sklo na aute od vymršteného kamienka?

Na trhu je popri PZP možnosť pripoistiť vozidlo, ale stanovisko NS SR je jasné.

Do lesa na štvorkolke?

V lete motorka či štvorkolka, v zime snežný skúter.  Ako je to s jazdením po lese?

Zastúpenie

Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi.

Mediácia v praxi

NECHCENÉ DEDIČSTVO

Istým sledom skutočností sa na liste vlastníctva k jednej staršej nehnuteľnosti ocitlo päť vlastníkov. 

Mediácia v praxi

Príbehy ako príklad možnosti využitia mediácie. 

Podmienky držania psov

Niektoré podmienky držania psov upravuje zákon 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa zákona Obec môže ...

Stavba vo vlastníctve osoby odlišnej od vlastníka pozemku.

V súdnej praxi boli riešené viaceré prípady vydania bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzej nehnuteľnosti (pozemku) 

Zvažujete súdnu cestu? Súdite sa? Počkajte a porozmýšľajte...

Zrejme ste dospeli do stavu, kedy už neviete riešiť vzniknutý konflikt bez pomoci a máte pocit, že ste urobili čo sa dalo, ale...

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky

Mediátor roka 2019

Prvý ročník diskusného a spoločenského stretnutia MEDIÁTOR ROKA 2019.

Nevyplatená mzda, nárok na odstupné, okamžitá výpoveď

Postup pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podnikatelia viete ako riešiť spotrebiteľské spory?

Mediácia - alternatívne riešenie sporov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Znie to rovnako ale nie je to isté. 

Pokazená letná dovolenka

Objednali ste si výhľad na more a dostali ste výhľad na susedný bytový dom, chceli ste all inclusive a dostali ste polpenziu? Izba bola špinavá alebo bez klimatizácie?

Čo by ste mali vedieť o dedení

Dedenie upravuje občiansky zákonník § 460 - §487.Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Rozmýšľate o spísaní závetu?

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa.

Námietky suseda v stavebnom konaní

Stavebný poriadok určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania 

EÚ o mediácii

Európska únia aktívne podporuje metódy alternatívneho riešenia sporov („ARS“), akou je mediácia. Smernica o mediácii platí vo všetkých krajinách EÚ. Táto smernica sa týka mediácie v občianskych a obchodných veciach.